ON THIS DAY: Gemini 11 astronaut Dick Gordon p…

ON THIS DAY: Gemini 11 astronaut Dick Gordon prepares for a spacewalk, September 13, 1966.

(NASA/ASU)